Onze visie

Legitimering in het informatietijdperk
Uw reputatie is van strategisch belang, maar is steeds minder beheersbaar. Toenemende zichtbaarheid en maatschappelijke ontwikkelingen maken uw organisatie kwetsbaar. Legitimering door klanten, prospects en andere stakeholders is dan ook noodzakelijk voor iedere organisatie. Niet alleen om reputatierisico’s te verminderen, maar vooral om een sterke invloeds- en voorkeurspositie te creëren. Ons antwoord is een andere manier van communiceren, gebaseerd op uw maatschappelijke betekenis en op de relevantie voor uw stakeholders.

Reputatierisico’s
Organisaties die investeren in hun legitimiteit, zijn winstgevender dan anderen. Hun license to operate is groter en zij halen hun strategische doelen eenvoudiger. Zij behoren tot de groep organisaties die hun reputatierisico buiten de gevarenzone houden.

Toekomstbestendig
De meeste organisaties daarentegen maken wel eens een crisis mee, die hun reputatie schaadt. Door te sturen op acceptatie, waardering en vertrouwen van stakeholders maakt u uw organisatie crisisproof en toekomstbestendig.