Public Affairs en Stakeholdermanagement

Met een nieuwe aanpak van Public Affairs waarborgt De Legitimiteit Groep de behartiging van de belangen van uw organisatie onder uw relevante stakeholders. Zowel rechtstreeks, als via de media, endorsers en opinieleiders. Doel is legitimering van uw organisatie en het tot stand brengen van voorkeursposities.

De Legitimiteit Groep brengt de relevante stakeholders in kaart en vertaalt de belangen van uw organisatie naar concrete doelstellingen en resultaatgerichte acties. Uw standpunten komen structureel en gericht onder de aandacht van uw stakeholders, rekening houdend met de wederzijdse belangen. Met de inzet van de juiste communicatiemiddelen verrijkt De Legitimiteit Groep het contact met beslissers en relevante stakeholders.