Financiële communicatie

Bedrijven die in de dialoog met hun stakeholders de maatschappelijke waarde van hun financiële handelen duidelijk maken, verbreden het draagvlak onder stakeholders. Hiermee stellen zij hun license to operate veilig en wordt de weerbaarheid in tijden van crisis vergroot.

De Legitimiteit Groep realiseert draagvlak voor uw organisatie bij strategische gebeurtenissen met mogelijk grote gevolgen voor de waarde van uw organisatie. Bijvoorbeeld fusies en overnames, beursgangen of -exits, (des)investeringen en reorganisaties. De Legitimiteit Groep helpt uw organisatie om de regie te voeren over de communicatie met alle cruciale stakeholders en hun beïnvloeders. Niet alleen met de financiële pers, beleggers en analisten.
Deze nieuwe aanpak van financiële communicatie kenmerkt zich door een geïntegreerde en resultaatgerichte benadering van Financiële Public Relations en Stakeholder Management.