Message development

De corporate boodschappen zijn de centrale boodschappen die in de communicatie met uw stakeholders de rode draad vormen. Deze intern gedragen boodschappen zijn richtingbepalend voor alle communicatie met uw stakeholders. De boodschappen bevatten een belofte en dienen –ongeacht middel en mediumkeuze- als kleurenkaart. Alle communicatie uitingen worden vooraf aan deze kleurenkaart getoetst.

De juiste corporate boodschappen geven een helder, consistent en onderscheidend beeld van uw organisatie. Samen met u ontwikkelt De Legitimiteit Groep uw corporate boodschappen en vertaalt deze in stakeholdergerichte boodschappen.  Hierbij zoekt De Legitimiteit Groep aansluiting bij -het belang van- uw stakeholders. Altijd vanuit de overtuiging dat draagvlak alleen wordt gerealiseerd als de wederzijdse belangen hiermee zijn gediend.