Stakeholderdialoog en communicatie

Stakeholderdialoog en maatschappelijke profilering
Het realiseren van acceptatie, waardering en vertrouwen door een andere manier van communiceren. Aansluitend op de maatschappelijke agenda en op de belangen en thema’s van uw stakeholders. Integraal in de uitvoering. De Legitimiteit Groep biedt de volgende diensten:

 • Message Development voor een helder, consistent en onderscheidend beeld van uw organisatie.
 • Strategisch persbeleid om uw organisatie te verzekeren van inhoudelijke aandacht in de media, proactief en continu.
 • Public affairs en stakeholdermanagement voor effectieve belangenbehartiging bij uw stakeholders.
 • Issuesmanagement dat uw organisatie in staat stelt issues effectief te beheersen en te ontwikkelen.
 • Thought leadership communicatie om uw vernieuwende visies uit te dragen en markten in beweging te brengen.
 • Financiële communicatie bij strategische gebeurtenissen met mogelijk grote gevolgen voor de waarde van uw organisatie.
 • Social media management voor een optimale online communicatie-effectiviteit en dialoog met relevante stakeholders.
 • Content creatie en redactie voor diverse middelen, van websites tot e-zines, blogs en relatiemedia.
 • Leiderschapspositionering:  het positioneren en profileren van de leiders binnen uw organisatie.
 • Mediatraining om uzelf en uw verhaal op een natuurlijke, overtuigende manier te presenteren.
 • Crisiscommunicatie en -voorbereiding om de relatie met stakeholders te behouden en reputatierisico’s te minimaliseren.

De Legitimiteit Groep is in geval van crisis 24/7 inzetbaar en bereikbaar op telefoonnummer 035 – 30 30 987.

Bel voor meer informatie over bovenstaande diensten met een van onze adviseurs op telefoonnummer 035 – 69 12 974.