Stakeholder- en reputatieonderzoek

Inzicht in uw reputatie en draagvlak

Weten wat stakeholders van uw organisatie vinden en verwachten. En welke thema’s voor hen relevant zijn. Hoe de beeldvorming en het maatschappelijk sentiment over uw organisatie is. Dit inzicht vormt de basis voor het maken van strategische keuzes en voor een sterke relatie met uw stakeholders. De Legitimiteit Groep biedt de volgende diensten:

  • Stakeholderonderzoek en –analyse
    Stakeholderonderzoek en -analyse is onmisbaar om te bouwen aan de legitimiteit en reputatie van uw organisatie. Met stakeholderonderzoek en –analyse toetst De Legitimiteit Groep uw draagvlak en worden reputatierisico’s blootgelegd. U krijgt inzicht in de beeldvorming over uw organisatie, het krachtenveld en in de mogelijkheden om aan te sluiten bij de strategische belangen en de thema’s van uw stakeholders.
  • Reputatiescan
    Met behulp van de Reputatiescan laat De Legitimiteit Groep zien of en waar uw reputatie de toets der kritiek van uw stakeholders doorstaat en waar onderhoud nodig is. U krijgt inzicht in het maatschappelijk sentiment en de beeldvorming over uw organisatie. Door personen op sleutelposities binnen uw organisatie te betrekken bij het in kaart brengen van de gaps tussen de huidige en de gewenste reputatie, ontstaat een intern gedragen beeld van de verbeterprioriteiten en de te volgen strategie.