Wat we doen

De Legitimiteit Groep is gespecialiseerd in het oplossen van legitimiteits- en reputatievraagstukken. Het legitimeren van organisaties en het bouwen aan een sterke reputatie is gebaseerd op drie pijlers:

1. Inzicht in uw reputatie en draagvlak
Om succesvol te sturen op uw legitimiteit en reputatie moet u weten wat stakeholders van uw organisatie vinden en verwachten. Daarnaast is het van belang om te weten welke thema’s voor hen relevant zijn en wat het maatschappelijk sentiment over uw sector is. Dit inzicht vormt de basis voor het maken van strategische keuzes en voor een sterke relatie met uw stakeholders.

2. Stakeholdergerichte positionering en strategie
Hierbij gaat het om een onderscheidende positionering die uw maatschappelijke betekenis centraal stelt en die aansluit op stakeholderbelangen. Plus de vertaling in een strategie die uw organisatie legitimeert en uw communicatierendement optimaliseert.

3. Stakeholderdialoog en maatschappelijke profilering
Het zorgen voor acceptatie, waardering en vertrouwen vraagt om een andere manier van communiceren. Aansluitend op de maatschappelijke agenda en op de belangen en thema’s van uw stakeholders. Integraal in de uitvoering.

Meer informatie over onze diensten vindt u in het menu.