Wat we doen

De Legitimiteit Groep is gespecialiseerd in het oplossen van legitimiteits- en reputatievraagstukken. Het legitimeren van organisaties en het bouwen aan een sterke reputatie is gebaseerd op drie pijlers:

  • Inzicht in uw reputatie en draagvlak:
    Weten wat stakeholders van uw organisatie vinden en verwachten. En welke thema’s voor hen relevant zijn. Hoe de beeldvorming en het maatschappelijk sentiment over uw organisatie is. Dit inzicht vormt de basis voor het maken van strategische keuzes en voor een sterke relatie met uw stakeholders.
  • Stakeholdergerichte positionering en strategie:
    Een onderscheidende positionering die uw maatschappelijke betekenis centraal stelt en die aansluit op stakeholderbelangen. Plus de vertaling in een strategie die uw organisatie legitimeert en uw communicatierendement optimaliseert.
  • Stakeholderdialoog en maatschappelijke profilering:
    Het zorgen voor acceptatie, waardering en vertrouwen door een andere manier van communiceren. Aansluitend op de maatschappelijke agenda en op de belangen en thema’s van uw stakeholders. Integraal in de uitvoering.