Partners

De Legitimiteit Groep bundelt de diensten van de partnerbureau’s IvRM, IvCB, Het NRI en Value@Stake.

IvRM Communicatie | Advies & Uitvoering
Met strategische adviezen en een resultaatgerichte uitvoering helpen de communicatieadviseurs van IvRM hun opdrachtgevers om in de Benelux de erkenning te verdienen die het maatschappelijk draagvlak van de organisatie vergroot. IvRM mobiliseert de media en opinieleiders om de legitimering van organisaties door stakeholders te verbeteren. De communicatiediensten van IvRM dragen bij aan het realiseren van een voorkeurspositie voor organisaties, diensten en producten. IvRM helpt organisaties om de naams- en propositiebekendheid te verbeteren en de autoriteitspositie te versterken. Met Redactionele Marketing als fundament onder de (advies)diensten zijn klanten verzekerd van structurele aandacht in de on- en offline redactionele media. IvRM voldoet aan de Bureau Management Norm (BMN) van brancheorganisatie VPRA.
Ga naar de website van IvRM

IvCB | Public Affairs en lobbyadvies
IvCB integreert de disciplines Public Affairs en Public Relations. Deze combinatie van vakgebieden tilt de behartiging van belangen naar een hoger niveau. Met de dienst Crossmediale Belangenbehartiging vergroot IvCB de invloed van organisaties op issues en dossiers in de Benelux. Met de juiste mix van lobbyactiviteiten en crossmediale communicatie ontstaat er maatschappelijk draagvlak voor standpunten van de organisatie. De gecombineerde inzet van Stakeholdermanagement en Redactionele Marketing versterkt de license to operate. Public Affairs nieuwe stijl: belangen worden rechtstreeks en via de media onder de aandacht gebracht van stakeholders. Altijd met de juiste boodschap, de juiste intensiteit en op het juiste moment. In het politieke speelveld én daarbuiten.
Ga naar de website van IvCB

Het NRI | Het Nederlands Redactie Instituut
Het Nederlands Redactie Instituut verbetert het rendement op de inzet van communicatiemiddelen met Journalistieke Marketing. Het NRI zet erkende journalistieke methodieken in om boodschappen van organisaties goed onderbouwd, toegankelijk en voorzien van de juiste informatie aan hun stakeholders te presenteren. De communicatiekracht van de organisatie neemt hierdoor toe en de maatschappelijke relevantie wordt beter herkend. Met zowel redactiediensten als redactieadvies draagt het NRI bij aan de herkenbaarheid. Alle diensten van het NRI zijn ontwikkeld om de autoriteitspositie van de organisatie te versterken en de daarmee samenhangende legitimering te vergroten.
Ga naar de website van Het NRI

Value@Stake | Financieel stakeholdermanagement
Value@Stake realiseert draagvlak voor organisaties bij strategische en andere impactvolle gebeurtenissen met mogelijk grote financiële gevolgen voor de waarde van de onderneming, zoals fusies en overnames, (des-)investeringen, beursgangen/-exits, verandering van leiderschap, wijziging van ondernemingsstrategie en reorganisaties.
Dit doet Value@Stake door de regie te voeren over de communicatie met alle cruciale stakeholders en hun beïnvloeders. Uitgangspunt is de overtuiging dat bedrijven die in de dialoog met hun stakeholders de maatschappelijke waarde van hun financiële handelen duidelijk maken, het draagvlak onder stakeholders verbreden. Hiermee stellen organisaties hun license to operate veilig en wordt de weerbaarheid in tijden van crisis vergroot.
Ga naar de website van Value@Stake

De Groene Zaak

De Legitimiteit Groep is partner van De Groene Zaak, ondernemers voor een duurzame economie.