De Hypotheekshop

hypotheekshopEffectieve belangenbehartiging en mentaal marktleiderschap

Ron Bavelaar, algemeen directeur van De Hypotheekshop: ‘De Legitimiteit Groep heeft ervoor gezorgd dat De Hypotheekshop wordt gelegitimeerd door haar stakeholders. Door continu te zorgen dat De Hypotheekshop met relevante visies op het juiste moment in de media  is verschenen en door te zorgen dat wij op het juiste moment bij onze stakeholders aan tafel zaten, zijn wij in staat geweest om onze positionering bij onze stakeholders te verstevigen. Dit heeft er mede toe geleid dat het provisiestelsel voor complexe financiële producten als hypotheken hoog op de politieke agenda terecht is gekomen en het provisiestelsel vanaf 2013 verboden wordt.”

Introductie
De Hypotheekshop is met circa 180 vestigingen de grootste hypotheekadviesketen in Nederland, waar iedereen terecht kan voor hypotheken, pensioenen en verzekeringen.

Communicatievraagstuk
Breng voor De Hypotheekshop een dialoog tot stand met relevante stakeholders, zoals de politiek, belangenorganisaties en de media en behartig haar belangen bij de besluitvorming over de afschaffing van het provisiestelsel voor assurantietussenpersonen.

Oplossing
De Legitimiteit Groep zet voor De Hypotheekshop legitimiteitsmanagement in. Hierbij ligt de nadruk  op een geïntegreerde inzet van Public Affairs en Public Relations. In het voorbereidingstraject zijn de relevante stakeholders en het medialandschap nauwkeurig in kaart gebracht. De complexe materie van De Hypotheekshop is vertaald naar heldere, begrijpelijke kernboodschappen, die voldoen aan de informatiebehoefte van de relevante stakeholders. De Hypotheekshop is direct en via de media voor het voetlicht gebracht als een organisatie met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij het consumentenbelang centraal staat.

Het doel van de inspanningen is het leveren van een bijdrage aan een beter beloningsmodel van het intermediair en voor de consument. Dit moet uiteindelijk bijdragen aan het herstel van het consumentenvertrouwen in de financiële sector. De Hypotheekshop wordt door De Legitimiteit Groep uitvoerig voorbereid op ieder gesprek met haar stakeholders. Tijdens de gesprekken met stakeholders staan de standpunten van de gesprekspartner centraal en wordt aandacht besteed aan de individuele informatiebehoefte. Als belangenbehartiger van de consument is De Hypotheekshop een welkome partij voor de politiek, de media en overige stakeholders.

Resultaten
De Hypotheekshop en haar standpunten zijn bekend bij alle relevante stakeholders. Bij een hoorzitting, georganiseerd door de Tweede Kamer, behoorde De Hypotheekshop tot een selecte groep marktpartijen die haar standpunten over het provisiestelsel mocht toelichten. De goed getimede media-aandacht heeft de standpunten van De Hypotheekshop kracht bijgezet. De Hypotheekshop wordt als mentaal marktleider nu door alle relevante stakeholders (de politiek, media en belangenorganisaties) gevonden en geconsulteerd.