Aluchemie

Van ‘het zwarte gat’ naar toonbeeld van milieubeleid

Introductie
Aluchemie is de grootste anodenfabrikant ter wereld en maakt onderdeel uit van de multinational Rio Tinto Alcan. Anoden zijn onmisbaar voor de productie van aluminium.

Communicatievraagstuk
Schud Aluchemie’s oude imago van het ‘het zwarte gat’ af en positioneer Aluchemie onder relevante stakeholders. Zorg ervoor dat de directie een erkende gesprekspartner is voor relevante instanties en organisaties.

Oplossing
De Legitimiteit Groep heeft voor Aluchemie legitimiteitsmanagement ingezet. Hierbij lag de nadruk  op een geïntegreerde inzet van Public Affairs en Public Relations. In het voorbereidingstraject zijn de relevante stakeholders en het medialandschap nauwkeurig in kaart gebracht. Tijdens een Message Development Sessie is de complexe materie van Aluchemie vertaald naar heldere, begrijpelijke kernboodschappen die voldoen aan de informatiebehoefte van relevante stakeholders en van de media. De boodschappen in de bestaande communicatie-uitingen van Aluchemie zijn hierop getoetst en waar nodig aangepast. Op basis van mediagenieke invalshoeken worden de relevante journalisten benaderd om hen te informeren over de visie van Aluchemie. De boodschappen en belangen van Aluchemie zijn vertaald in een position paper om relevante stakeholders te informeren. In het actieprogramma is nauwkeurig de regie bepaald tussen de activiteiten richting de media en de stakeholders. Waar nodig zijn coalities voor Aluchemie gesmeed om strategische projecten te realiseren.

Resultaten
Aluchemie is een voorbeeld geworden voor andere bedrijven in het Rotterdamse havengebied. Aluchemie heeft een voorkeurspositie verkregen bij relevante stakeholders. Het bedrijf onderscheidt zich op basis van verschillende best practices. Voormalig Minister van VROM, Jacqueline Cramer, noemde Aluchemie bij de opening van de grootste rookgasreiniginginstallatie in zijn soort ter wereld, een toonbeeld voor de Nederlandse industrie op het gebied van milieu-investeringen en milieubeleid.